Origin TGE Courses for Admins only.

Pronunciation Training Course-Origin

Khóa học Pronunciation Training được thiết kế giúp người học tiếng Anh hoàn thiện khả năng phát âm, tốc độ nói nhanh giống người bản xứ qua đó nâng cao kỹ năng Nói và trực tiếp cải thiện kỹ năng Nghe hiểu, đặc biệt là khả năng linh động, chủ động học mọi lúc mọi nơi.

English Placement Test - TGE Origin

Bài thi Xếp lớp đầu vào (English Placement Tests) giúp khảo sát và đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của thí sinh nhằm xếp đúng lớp / đúng theo trình độ năng lực tiếng Anh cho người học.

Với công nghệ hiện đại, nhà trường và trung tâm (kể cả cá nhân người học) cần khảo sát xếp lớp không cần tốn kém chi phí tổ chức thi theo phương pháp truyền thống; Công tác thi-tổ chức thi nhanh chóng, tiện lợi, số hóa dễ dàng cho thí sinh và đơn vị.