Các khóa học IELTS theo công nghệ Smart.

IELTS Proficiency Smart

Khóa IELTS Proficiency Smart ứng dụng công nghệ dạy-học thông minh (Smart Technology) giúp tăng cường hiệu quả học tiếng Anh gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống.
Rút ngắn lộ trình luyện IELTS cho học viên đạt Band 6.7 - 7.0+. Học tập, theo dõi bài giảng của giáo viên và học 24/7 mọi lúc, mọi nơi. Không sợ mất bài nếu bận việc đột xuất...

IELTS Master Smart

Khóa IELTS Master Smart ứng dụng công nghệ dạy-học thông minh (Smart Technology) giúp tăng cường hiệu quả gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống.
Rút ngắn lộ trình luyện IELTS đạt Band 6.0 - 6.5. Linh động thực hành, theo dõi bài giảng và học 24/7 mọi lúc, mọi nơi...

IELTS Basic Smart

Khóa IELTS Basic Smart ứng dụng công nghệ dạy-học thông minh (Smart Technology) giúp tăng cường hiệu quả học tiếng Anh gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống.
Rút ngắn lộ trình luyện IELTS cho học viên đạt Band 4.5 - 5.0. Tự linh động thời gian học + Theo dõi bài giảng của giáo viên và học 24/7 mọi lúc, mọi nơi...

IELTS Starter Smart

Khóa IELTS Starter phù hợp với những bạn bắt đầu học IELTS hoặc muốn chuẩn hóa để đạt cấp độ mong muốn (hướng tới IELTS Band 4.5 và cao hơn)

Công nghệ dạy-học thông minh (Smart Technology) giúp tăng cường hiệu quả gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống + theo dõi bài giảng & học 24/7 mọi lúc, mọi nơi, tự chủ động thời gian học...