Công ty TNHH Giáo dục Top Grade là tập thể  cố vấn giáo dục, chuyên gia ngoại ngữ, kỹ sư và chuyên viên đoàn kết, sáng tạo với mong muốn đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, đặc biệt là tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ-đồng hành của:

- Các nhà quản lý ngành (Sở GD-ĐT các tỉnh thành);

- Chuyên gia Bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh Đề án NNQG;

- Chuyên gia Chương trình Ứng dụng CNTT trong đào tạo tiếng Anh;

- Đội ngũ giáo viên tiếng Anh các trường THCS và THPT được chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và Giám đốc & Lãnh đạo Sở GD-ĐT các tỉnh thành toàn quốc.

Thực hiện QĐ2080/TTg của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Chương trình tiếng Anh Tăng cường (TATC)giáo viên hệ thống trường công triển khai hoạt động đào tạo nhằm thực hiện đề án ngoại ngữ của UBND tỉnh, thể hiện trách nhiệm của các nhà trường trong hệ thống giáo dục công lập với xã hội.