Hỗ trợ Kỹ thuật

Đặc thù của hệ thống website là mọi thiết bị có kết nối Internet đều truy cập được 24/7.

Do đó, nếu thiết bị của bạn không truy cập được trong khi thiết bị khác vẫn vào được, thì đây không phải là vấn đề của hệ thống.

Bạn nên điều chỉnh lại thiết bị của mình hoặc kết nối mạng của mình. Nếu mạng chậm hoặc bị đứng máy (lag), thì bạn nên liên hệ nhà cung cấp mạng của mình.

Trong trường hợp nghi ngờ hệ thống website sự cố, bạn có thể kiểm tra khách quan bằng công cụ sau:


HỖ TRỢ PHỤC HỒI MẬT KHẨU

Nếu bạn Quên hoặc thất lạc mật khẩu, bạn có thể Khôi phục rất nhanh theo Hướng dẫn sau:

1. Phục hồi Mật khẩu tự động cực nhanh (30 giây - 05 phút):

Trong màn hình đăng nhập, bấm vào nút "Forgotten your username or password?" (Nút: Quên Tên ký danh và Mật khẩu) ngay phía dưới nút Login.

Sau đó, gõ đúng địa chỉ Email của mình khi đăng ký học. Mật khẩu mới sẽ được gửi về địa chỉ Email của bạn trong vòng 30 giây đến 05 phút. Xem hình:

phuc-hoi-matkhau

2. Phục hồi Mật khẩu thủ công:

Bấm vào Form Hỗ trợ (Bấm vào ĐÂY).

Quý vị & các bạn sẽ được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trong vòng 04 - 24 giờ làm việc.

Các liên hệ hoặc đề nghị hỗ trợ khác, vui lòng gửi qua Email: topgradecompany@gmail.com

Cám ơn sự hợp tác của Quý vị.

Ban chỉ đạo