Giới thiệu chương trình tiếng Anh tăng cường (TATC)?

 Chương trình TATC (thuộc Đề án ngoại ngữ của tỉnh) là hoạt động đào tạo hỗ trợ đắc lực để thúc đẩy năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho học sinh trong hệ thống công lập.

Đây là chương trình đào tạo bổ trợ áp dụng mô hình cam kết chất lượng đầu ra áp dụng cho hệ thống giáo dục công lập theo ISO 9001:2015 theo chuẩn QASL.

Chương trình được tổ chức để tạo cơ hội để mọi học sinh trên địa bàn có thể học tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế với sự hỗ trợ mạnh mẽ của ngành giáo dục   cam kết trách nhiệm của tất cả các bên khi cung ứng hoạt động đào tạo.

 

            Chương trình TATC hướng tới 3 mục tiêu chính:

* Cải thiện các kỹ năng nghe-nói-đọc-viết theo chuẩn quốc tế (đảm bảo thi đạt chuẩn Cambridge, có năng lực học tập bậc cao, du học và làm việc-giao tiếp với người nói tiếng Anh).

* Học sinh học được kỹ năng và tư duy chủ động học tập không chỉ đối với môn tiếng Anh.

* Học sinh được mở rộng thêm về kiến thức, văn hóa ứng xử - giao tiếp, các hiểu biết thêm các yếu tố văn hoá quốc tế khác.

Tất cả kiến thức trên khá thiết thực và là hành trang vào đời cho học sinh. Những kiến thức này phải được bồi đắp trong suốt quá trình, thấm dần theo thời gian.

 

+ Dự kiến đối với kết quả đầu ra:

Theo mục tiêu của QĐ2080/TTg của Thủ tướng chính phủ, ngành giáo dục xây dựng các lộ trình cụ thể:

* Học sinh hết cấp tiểu học: đạt năng lực A1 quốc tế (áp dụng cho học sinh bắt đầu từ lớp3).

* Học sinh hết cấp trung học cơ sở: đạt năng lực tối thiểu A2 quốc tế (áp dụng cho học sinh bắt đầu từ lớp 6).

* Học sinh hết cấp trung học phổ thông: đạt năng lực tối thiểu B1 quốc tế (áp dụng kế tiếp cho học sinh từ khối 10).