Quý vị Phụ huynh cũng thụ hưởng nhiều từ Chương trình tiếng Anh tăng cường giám sát chất lượng ISO:

1. Chương trình giúp Phụ huynh và con em tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và không phải đi lại nhiều.

2. Phụ huynh không phải lo lắng tìm địa điểm học tiếng Anh cho con em vì từ nay, chỉ cần học tại trường đã đảm bảo sự thành công về tiếng Anh rồi:

* Chương trình đào tạo cho học sinh khi học hết lớp 9 là đã hoàn thành giáo trình Pre-intermediate (trung cấp) - cấp độ khá cao (tương đương trên A2 và đạt B1 quốc tế).

* Mô hình lớp học luôn chào đón phụ huynh trải nghiệm giờ học cùng con (tối đa 5 phụ huynh/ca học - đăng ký với nhà trường).

* Số lượng học sinh/lớp học: khoảng 20 học sinh/lớp (tiêu chuẩn của mô hình đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao).