Ngành Giáo dục và từng nhà trường có những lợi ích sau đây:

- Chương trình giúp ngành giáo dục tỉnh / thành phố đổi mới toàn diện cách dạy và học tiếng Anh cũng như đảm bảo quản lý chất lượng theo chuẩn ISO quốc tế, thống kê định lượng quá trình dạy và học để các đơn vị tổ chức đào tạo có cơ sở đảm bảo chất lượng đầu ra;

- Ngành nâng cao được uy tín trong xã hội: Phụ huynh và Học sinh tin tưởng vào trình độ quản lý và tổ chức triển khai được dịch vụ đào tạo tiếng Anh chất lượng cao ngay trong hệ thống trường công lập.

- Khi triển khai nghiêm túc Chương trình, nhà trường được vinh danh về việc thực hiện trách nhiệm tích cực trên hệ thống truyền thông của ngành và tạo được thương hiệu trong đào tạo tiếng Anh chất lượng cao.