Báo giá:

  • Chương trình tiếng Anh học sinh (từ Mẫu giáo đến Lớp 12): 550 nghìn / tài khoản / năm (11 tháng).
  • Chương trình tiếng Anh IELTS: 1.500.000 đ / khóa 2 tháng.
  • Chương trình tiếng Anh theo yêu cầu (GV dạy tại nhà): 1.500.000 đ / tháng / học sinh
LƯU Ý: Riêng học sinh các tỉnh thành hợp tác và nhận được tài trợ của Top Grade Education (Chương trình tiếng Anh tăng cường: Từ Mẫu giáo đến Lớp 12) được miễn phí 100% học phí.