LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG IELTS

Chương trình học bổng IELTS cam kết chuẩn đầu ra Quốc tế có giám sát ISO – Cty Pro Skills

Đã đến giờ tham gia buổi học giá trị cùng các Giảng viên Khoa tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ.

Bấm vào ĐÂY để xem Lịch học chi tiết.

attention-emotion

Bấm vào ĐÂY để vào Lớp học


  • Meeting ID: 4343 44 4343
  • Passcode (bằng số): 4343