Chính sách khóa học

Học sinh được thụ hưởng Phương pháp dạy học hiện đại "Blended Learning": Vừa tại lớp - vừa tại nhà với môi trường tiếng 24/7.

Trong giai đoạn từ 2022-2030, học sinh các tỉnh thành nhận được hỗ trợ từ Top Grade Education sẽ được tài trợ tài khoản học liệu công nghệ cao (trị giá 550.000 đ / năm) để có thể linh động học online-offline: 30 ngày/tháng.

Trách nhiệm của người học: Học sinh đáp ứng ít nhất 85-90% thời lượng học để đảm bảo kết quả đầu ra.

 

Các yêu cầu cụ thể để được công nhận hoàn thành khóa học như sau:

-        Về chuyên cần tại lớp: Không vắng quá 03 buổi học tại lớp;

-        Về chuyên cần tự học: tối thiểu 30 phút học trên hệ thống hàng ngày (trừ cuối tuần và ngày lễ); Không vi phạm quá 03 ngày không học trên hệ thống).

-        Tham gia đầy đủ và đạt điểm yêu cầu các bài thi định kỳ và cuối khóa.