Ngoài các chính sách ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm học tập – xét tuyển, công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh cũng được nhận chính sách ưu tiên về học phí. Cụ thể:

Học sinh thuộc hộ nghèo được học miễn phí trong chương trình (áp dụng cho các trường đủ điều kiện triển khai). Việc đào tạo cho học sinh nghèo của chương trình là trách nhiệm của nhà trường và giáo viên.

Đặc biệt áp dụng với tất cả học sinh đăng ký trước ngày 25/8 hàng năm: Được miễn phí tài khoản học liệu điện tử trị giá 550.000 đ / tài khoản / năm học.