Chất lượng đào tạo tiếng Anh của Chương trình

Chương trình tiếng Anh tăng cường (TATC) Chuẩn Châu Âu đảm bảo chất lượng vượt trội. Cụ thể:

 * Khi học sinh học đúng hướng dẫn của Chương trình thì hoàn toàn đủ năng lực giao tiếp tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (Hết lớp 9 đạt A2-cận B1; Hết lớp 12 đạt B1-cận B2 Cambridge hoặc IELTS 5.5 – 6.0).

Sự đánh giá năng lực do học sinh/phụ huynh tự lựa chọn đánh giá từ các tổ chức khảo thí quốc tế (nếu cần) để đảm bảo tính khách quan. Các học sinh đạt chứng chỉ được nhà nước chi trả lệ phí thi (theo hoá đơn VAT của tổ chức khảo thí).

 * Học sinh được khuyến nghị: Không cần học thêm tiếng Anh ở nhiều nơi, chỉ tập trung học đúng hướng dẫn của Chương trình để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và không phải đi lại nhiều. Chương trình đào tạo cho học sinh khi học hết lớp 9 là đã hoàn thành giáo trình Pre-intermediate (trung cấp) - cấp độ khá cao (tương đương trên A2 và đạt B1 quốc tế).

 

* Mô hình lớp học luôn chào đón phụ huynh trải nghiệm giờ học cùng con (tối đa 5 phụ huynh/ca học - đăng ký với nhà trường).

 

* Số lượng học sinh/lớp học: khoảng 20 học sinh/lớp (tiêu chuẩn của mô hình đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao).