Phụ huynh đóng góp một phần kinh phí 250.000 VNĐ/tháng (chỉ bằng 1/3 so với học phí các trung tâm uy tín), nhà nước hỗ trợ tài khoản học liệu trong suốt quá trình học sinh tham gia.

Học phí sẽ được hoàn trả 100% nếu Phụ huynh / Học sinh chứng minh được chương trình khác chất lượng tốt hơn mà học phí thấp hơn.

Phụ huynh được khuyến khích tự nguyện đăng ký cho con em mình học sau khi đã tìm hiểu kỹ chương trình và đối sánh với các dịch vụ đào tạo khác.