Học sinh đóng học phí Chương trình tiếng Anh tăng cường với ưu đãi như sau:

Học phí: 250.000 đ / tháng

Mức học phí trên chỉ là một phần đóng góp của Phụ huynh (chỉ bằng 1/3 so với học phí tại các trung tâm uy tín khác), nhà nước hỗ trợ tài khoản học liệu trong suốt quá trình học sinh tham gia.

Thời hạn đóng học phí:

- Đóng vào tuần đầu hàng quý / học kỳ (hoặc theo tháng) tại Phòng tài vụ nhà trường.

- LƯU Ý: Riêng đầu năm học mới, học phí được đóng trước ngày 25/8 để nhà trường lập danh sách được tài trợ tài khoản học liệu điện tử trị giá 550.000 đ / năm.

Học sinh nào đóng học phí sau ngày 25/8 sẽ không được tài trợ và phải tự mua tài khoản (liên hệ email: tienganhtangcuongvinhphuc@gmail.com )

 Điều kiện nhận tài trợ tài khoản học liệu điện tử: Học sinh đáp ứng ít nhất 85-90% thời lượng học để đảm bảo kết quả đầu ra.

       

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN CHI TỪ HỌC PHÍ:

Phụ huynh đóng góp cho các khoản:

- Tổ chức lớp học trực tiếp (offline) gồm: Thù lao giáo viên, thù lao cho cán bộ kiểm giảng và chi phí tổ chức lớp học (các khâu hậu cần);

- Chi phí kiểm soát hoạt động luyện học online (có báo cáo hàng tuần)

- Hỗ trợ chuyên môn qua tổng đài (không thu phí tư vấn).